post

VÝHODY POUŽITIA

Medzi hlavné výhody patrí:

 • dlhá životnosť izolácie – 25-30 rokov,
 • aplikácia nepreťaží starú konštrukciu strechy,
 • ekonomická výhodnosť,
 • nie je potrebná montáž protisnehových zábran,
 • rýchla obnova strechy,
 • estetický vzor a rôzne farebné vyhotovenia
post

POUŽITÝ MATERIÁL

Pásy MINERAL DESIGN sú novou generáciou výrobkov INDEX, ktoré majú ochranný minerálny posyp. Vrchný posyp už nie je ďalej len jednofarebný, jeho význam prechádza aj do roviny estetickej, kde sa využívajú vzory klasických skladaných strešných krytín, alebo iné, zaujímavé vzory s priestorovým efektom, tvoriace z klasickej povlakovej modifikovanej bitúmenovej strešnej krytiny nový druh krytiny, použiteľnej aj pre tých najnáročnejších zákazníkov.

thumb-min-designTieto pásy sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastometrickými a plastometrickými polymérmi. Tieto sa pridávajú do asfaltu za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesí, ktorej stála báza je tvorená bitúmerom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry. Charakteristiky takého bitúmenu sú potom determinované polymetrickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

Technické dispozície takéhoto polymér-bitúmenu sú teda značne vylepšené, napr. odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodonepriepustnosti.

thumb-min-nova

MINERAL DESIGN, aj pri svojom dekoratívnom efekte splňuje po technickej stránke krytinu, vhodnú pre náročné hydroizolácie s požadovanou vysokou životnosťou. Vyrába sa o plošnej hmotnosti 4,5 kg/m2, s nosnou vložkou z polyesterových vlákien, alebo s tzv.”TRIARMATO” kombináciou troch nosných vložiek.

Technické listy:

post

INDEX S.p.A.

Firma INDEX S.p.A. bola založená v roku 1978 a skoro po založení sa stala veľmi dôležitou svetovou spoločnosťou, zaoberajúcou sa polymér-bitúmenovými hydroizoláciami. Je držiteľom dvoch hlavných celoeurópskych systémov kvality.

Využitie výrobkov firmy INDEX S.p.A. pri oprave a obnove striech je zárukou vysokej kvality renovácie. Dodávané materiály boli vyvinuté pre hydroizolácie náročných stavieb a v našich podmienkach sú preverené ich dlhoročným používaním a spokojnosťou zákazníkov.

Záruka kvality

Pásy MINERAL DESIGN a MINERAL NOVA sú vyrábané pod neustálym laboratórnym dohľadom a firma INDEX S. p. A. je držiteľom dvoch hlavných celoeurópskych systémov kvality. Je to certifikát ISO 9001, ktorý je hlavnou európskou normou pre dodržiavanie firemného systému kvality. Druhý certifikát je ISO 14001, ktorý určuje vlastnosti výrobkov firmy, ktoré majú vplyv na životné prostredie.Každý z týchto certifikátov je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu každej firmy, ktorá chce presadiť svoje výrobky na dnešnom európskom trhu.

thumb-index

post

Poradenstvo

Posúdenie, zameranie a cenová kalkulácia

 • na mieste zhodnotíme stav strechy a posúdime možnosť opravy
 • navrhneme Vám vhodné riešenie
 • urobíme zameranie strechy, zdokumentovanie, vyberieme vhodný materiál, farbu a vzor
 • predložíme Vám cenovú kalkuláciu
 • dohodneme termín realizácie

Poradenstvo

V prípade, že jestvuje výhodnejšie riešenie Vašej strechy, ako je náš spôsob renovácie, ponúkneme Vám ho a poskytneme kontakt na iné realizačné firmy.