post

Poradenstvo

Posúdenie, zameranie a cenová kalkulácia

  • na mieste zhodnotíme stav strechy a posúdime možnosť opravy
  • navrhneme Vám vhodné riešenie
  • urobíme zameranie strechy, zdokumentovanie, vyberieme vhodný materiál, farbu a vzor
  • predložíme Vám cenovú kalkuláciu
  • dohodneme termín realizácie

Poradenstvo

V prípade, že jestvuje výhodnejšie riešenie Vašej strechy, ako je náš spôsob renovácie, ponúkneme Vám ho a poskytneme kontakt na iné realizačné firmy.