Služby pri obnove strechy

Posúdenie, zameranie a cenová kalkulácia

 • na mieste zhodnotíme stav strechy a posúdime možnosť opravy
 • navrhneme Vám vhodné riešenie
 • urobíme zameranie strechy, zdokumentovanie, vyberieme vhodný materiál, farbu a vzor
 • predložíme Vám cenovú kalkuláciu
 • dohodneme termín realizácie

Poradenstvo

V prípade, že jestvuje výhodnejšie riešenie Vašej strechy, ako je náš spôsob renovácie, ponúkneme Vám ho a poskytneme kontakt na iné realizačné firmy.

ĎALŠIE SLUŽBY

Našou snahou je ponúknuť komplexné riešenie Vašich požiadaviek súvisiacich s opravou a renováciou strechy, ako sú:

 • striekané PUR izolácie (pozri www.renodach.sk)
 • oprava komínov – renovácia tehlovým vzorom
 • odstránenie lapačov snehu
 • lemovanie a spevnenie okrajov strechy odkvapovými a záveternými lištami
 • demontáž a montáž odkvapového systému
 • montáž strešných okien, svetlíkov a strešných výlezov
 • natretie jestvujúcich plechových častí strechy
 • zateplenie strechy izoláciou medzi krokvy strešnej konštrukcie
 • čistenie striech tlakovou vodou aj nasucho
 • kompletná obnova náterov plechových striech

Mimosezónne služby

 • rekonštrukcie domov a bytov
 • zatepľovanie
 • interiérové práce
 • nivelácie
 • pokládka drevených a laminátových podláh
 • pokládka kobercov