Technológia renovácie striech

Obnova starých a zatekajúcich striech je vykonávaná bez demontáže jestvujúcej krytiny, pričom vzorovaný dekoratívny materiál Mineral Design je natavený pomocou plameňa priamo na eternitové tabule, asfaltový šindeľ, drevené doskovanie alebo plech. Táto technológia je vhodná aj na tvorbu nového strešného plášťa, ktorý je vhodný aj na následné zateplenie strechy.

PRACOVNÝ POSTUP

Strecha sa očistí od machu a nánosov nečistôt. Okraje strešnej konštrukcie sa spevnia odkvapovými plechmi. Na takto pripravenú plochu sa nataví dekoratívny materiál napustený modifikovaným bituménom, pričom vodo-nepriepustnosť je zabezpečená 10 cm prekrytím spojov v pozdĺžnom smere. Odvetrávanie strechy je riešené pomocou strešných vetrákov. Pás Mineral Design je možné nataviť i na zvislé plochy napr.: komíny, atiku, vikier a pod.

Technológia obnovy strechy

Technológia obnovy strechy